Header

Hjärtat söker efter din puls, viskar mitt namn och får pulsen att öka. Du försöker förstå att jag inte vill förlora dig till änglarnas stad. Vill att tiden ska förbli så det alltid blir vi tillsammans vid kärlekens strand. Skriften kommer bestå i strandens ljusa sand.

~ Thiaz

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments